Celebration of ITEC Day in Astana on 15th February, 2018

Posted on : 16-02-2018 | Back | Print

Celebration of ITEC Day in Astana on 15th February, 2018

The Embassy of India celebrated the ITEC Day in Astana at Hotel Radisson on 15th February, 2018. Ambassador Shri Prabhat Kumar welcomed and addressed the guests. Dr. Assel Khassenova, Senior Teacher, Astana Medical University, Astana; Mr. Yerbol Zeidullayev, Head of Hospitality Service Department, National Centre for Neurosurgery Hospital, Astana; Dr. Malika Myrzabayeva, Senior Lecturer, Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Astana; Ms. Bakytgul Imanbayeva, Teacher, Alas Tour Company, Astana; and Ms. Saule Kozubayeva, Assistant to the Chairman of the Central Election Commission of Kazakhstan on Issues of International Cooperation, Astana shared their experiences in their ITEC training programmes in India. This was followed by a short cultural programme by Indian Cultural Centre and Buffet Dinner. Cups embossed with ITEC logo and India-Kazakhstan Flag Pins were presented to the ITEC alumni. About 80 people attended the celebration. 

 

2018 жылдың 15 ақпанында  Астанада  ITEC күнін мерекелеу

2018 жылдың 15 ақпанында Астанадағы Radisson қонақ үйінде Үндістанның елшілігі ITEC күнін атап өтті. Елші Прабхат Кумар мырза қонақтарды қарсы алып, сөз сөйледі. Астана қ. Астана медицина университетінің аға оқытушысы Асель Хасенова ханым; Астана қ. Нейрохирургия ұлттық орталығының қонақ үй қызметтері бөлімінің бастығы Ербол Зейдуллаев мырза; Астана қ. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің аға оқытушысы Мырзабаева Малика ханым; Астана қ. «Алас-Тур» компаниясыныңөкілі, оқытушысы Бақытгүл Иманбаева ханым және Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының халықаралық ынтымақтастық жөніндегі төрағасының көмекшісі Сәуле Қозубаева ханым Үндістандағы ITEC бағдарламасы бойынша оқу процесінде өз тәжірибелерімен бөлісті. Содан кейін Үнді мәдени орталығы қысқа мәдени бағдарламасын ұсынды. Салтанатты мереке қонақтарға ас татқызумен жалғасты. ITEC түлектері ITEC логотипі бар бокалдарымен және Үндістан мен Қазақстан туларының бейнесі бартөсбелгілермен марапатталды. Іс-шараға шамамен 80 адам қатысты.


Празднование Дня ITEC в Астане 15 февраля 2018 года

15 февраля 2018 года Посольство Индии отметило День ITEC в отеле Radisson в Астане. Г-н Посол Прабхат Кумар поприветствовал гостей и выступил с речью. Д-р Асель Хасенова, старший преподаватель Астанинского медицинского университета, г. Астана; г-н Ербол Зейдуллаев, начальник отдела гостиничного обслуживания Национального центра нейрохирургии, г. Астана; д-р Малика Мырзабаева, старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина, г. Астана; г-жа Бакытгуль Иманбаева, учитель, компания «Алас Тур», г. Астана и г-жа Сауле Козубаева, помощник председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана по вопросам международного сотрудничества, г. Астана поделились своим опытом в процессе обучения в рамках программы ITEC в Индии. Затем последовала короткая культурная программа от Индийского культурного центра и ужин. Выпускникам ITEC были вручены бокалы с логотипом ITEC и нагрудные значки с изображением флагов Индии и Казахстана. На праздновании присутствовало около 80 человек.


Go to Top | Back | Print