Celebration of the 69th Republic Day of India in Almaty

Posted on : 16-02-2018 | Back | Print

Celebration of the 69th Republic Day of India in Almaty

The Embassy hosted a Reception in Almaty at Hotel Intercontinental in the evening of 29th January to celebrate the 69th Republic Day of India. Mr. Ruslan Bultirikov, Head, Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs in Almaty attended the reception as the Chief Guest. Ambassador Shri Prabhat Kumar welcomed and addressed the guests, followed by address by the Chief Guest. Ms. Akmaral Kainazarova, Director, Centre for Indian Classical Dances, Almaty and the students of the Centre presented a short cultural programme. About 170 people including members of Diplomatic Corps, Government Officials, International Organizations, Armed Forces, Educational Institutions and Indian Community attended the reception.

 

Алматыда Үндістан Республикасының 69 жылдығын атап өту мерекесі

29 қаңтарда Алматыдағы «Интерконтиненталь» қонақ үйінде Үндістан Республикасы күнінің 69 жылдығы мерекесіне орай Елшілік іс шаралар өткізілді. Құрметті қонағы ретінде Алматыдағы Сыртқы істер министрлігінің өкілдігінің басшысы Руслан Бультриковқатысты. Елші Прабхат Кумар мырза барлықтарды қарсы алып, қонақтарға сөз сөйледі. Одан әрі құрметті қонағы сөз сөйледі. Алматыдағы Үнді классикалық билер орталығының директоры Ақмарал Қайназарова ханым және орталығының студенттері қысқа мәдени бағдарламасын ұсынды. Ресми қабылдау барысында шамамен 170 адам қатысты, оның ішінде дипломатиялық корпустың мүшелері, мемлекеттік қызметкерлері, халықаралық ұйымдардың, қарулы күштердің, білім беру мекемелерінің және үнді қоғамдастығының өкілдері қатысты.

Празднование 69-й годовщины Дня Республики Индии в Алматы

29 января Посольство организовало прием в честь празднования 69-й годовщины Дня Республики Индии в Алматы в гостинице «Интерконтиненталь». Почетным гостем был г-н Руслан Бультриков, руководитель представительства Министерства иностранных дел в Алматы. Господин Посол Прабхат Кумар поприветствовал всех и обратился к гостям с речью, далее выступил почетный гость. Директор центра индийских классических танцев в Алматы г-жа Акмарал Кайназарова и студенты центра представили короткую культурную программу. В приеме приняли участие около 170 человек, включая членов дипломатического корпуса, государственных чиновников, представителей международных организаций, вооруженных сил, учебных заведений и индийского сообщества.


Go to Top | Back | Print